ABOUT

Geskiedenis van Maretha's

 Maretha's Skool Uitrusters bestaan nou al 56 jaar. Dit is met trots dat ons 2014 ingegaan het met die wete dat Maretha's al vir 56 jaar deel is van Centurion. Maretha's het oorspronklik begin as 'n dames boutique in 1958.  Die oorspronklike winkel was gelee in die Bothalaan Sentrum, Lyttelton. Ongelukkig weet ons nie wie die oorspronklike stigter was van Maretha's nie. Mev. van Aarde was toe die volgende eienaar. Na Mev. van Aarde het Mnr. Schalk Voster die winkel gekoop.

1 April 1984 het Mnr Willie van der Merwe, Maretha's Skool & Sport Uitrusters gekoop, en besit vandag nog die winkel.  Op 1 Desember 1997 het Willie die winkel verskuif na die Clubview Sentrum waar Maretha's vandag nog is. Me. Julie van der Merwe (Willie se dogter) het in 1998 aangesluit by die besigheid. Vandag is Willie & Julie vennote en bedryf Maretha's as 'n familiebesigheid. 

Met die oorname van Maretha's in 1984 was ons bevoorreg genoeg om Lucky Bambo saam te erf. Lucky het vir bykans 40 jaar vir Maretha's gewerk voor sy aftrede. Lucky se seun, Obed Bambo het leisels by sy Pa oorgeneem in 2003. 

Deur die jare het ons skole verloor, maar na 'n paar jaar is die meeste van Centurion se skole weer deel van ons. Maretha's loop al lank saam met Centurion. Ons verskaf al aan die 3de generasie skooldrag. 

Maretha's Skool Uitrusters is slegs sukselvol asgevolg van al sy getroue ondersteuners die afgelope 56 jaar. Ons hoop ons kan nog vir die volgende 56 jaar goeie diens aan ons Skole, ouers, kinders & kliente lewer.

NAMENS MARETHA'S

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT AL SO LANK DEEL VAN ONS IS. ONS HET EEN GROOT FAMILIE GEWORD. AS DAAR HARTSEER IS IN DIE DORP OOR VERLIESE, TREUR ONS SAAM MET ONS OUERS & SKOLE. AS DAAR VREUGDE IS, LAG ONS SAAM.

MAG ONS DIE VOLGENDE 54 JAAR NET LAG!!!!!

Maretha's groete

Julie & Willie van der Merwe

----------------------------------------------------------------------------------------

History of Maretha's

Maretha's School Outfitters are 56 years old. We are proud & honourd to be part of Centurion the last 56 years. Maretha's origanilly started out as a ladies botique in 1958. Unfortunately we dont know who the thirst foundation member was of Maretha's. The second owner was Mrs. Maretha van Aarde. There after Mr. Schalk Voster bought Maretha's.

April 1984 Mr. Willie van der Merwe bought Maretha's and are still part owner. The original location of Maretha's was in the Botha Avenue Sentre in Lyttelton. In 1997 the shop moved to the Clubview Centre, where its still located today. In 1998 Julie van der Merwe (Willie's daughter) joined the shop. Today Willie & Julie are shareholders.

With the take-over in 1984 we where privilege to get Mr. Lucky Bambo with the shop. Lucky worked for nearly 40 years at Maretha's. After his retirement he's son, Obed Bambo took over.

 

Through the years we have lost some school, but got most of them back. We are now supplying school uniforms to the 3rd generasion in Centurion. Our success is only possible due to all the regular and loyal customers we had the past 56 years. We hope we can still serve our parents, children, schools & clients for the next 56 years.

ON BEHALF OF MARETHA'S

We would like to thank everybody that has been a part of us. We are like a family in the shop. If there is sadness in the town due to lost, we grieve with our parents & schools. If there is joy and happiness we laugh with you.

MAY WE ONLY LAUGH FOR THE NEXT 54 YEARS!!!!

Maretha's greetings

Julie & Willie van der Merwe

 OUR SHOP

 OBED